100% Pénz-visszafizetési Garancia

Cégünk a webshopban vásárolt termékekre 100% pénz-visszafizetési garanciát vállal a megrendelések számától és összegétől függetlenül.
 
A garanciavállalás értelmében cégünk vállalja, hogy amennyiben az áruházunkban vásárolt, és a garanciavállalásból ki nem zárt terméket a vásárló az előírásnak / rendeltetésnek megfelelően használja meghatározott ideig, és az a minimális fokú célzott hatást sem váltja ki, amennyiben más – a megvásárolt termék hatását és használhatóságát befolyásoló - körülmény nem áll fenn, úgy a vásárló részére fizetési kötelezettséggel tartozik.
 
A garancia érvényesítésének feltételei:
A visszaélések és a rosszhiszemű joggyakorlás elkerülés érdekében a garanciavállalás szerinti fizetési kötelezettséget cégünk csak az itt meghatározott feltételek maradéktalan teljesülése esetében tudja teljesíteni.
 
A garanciavállalás jogosultja a termék vásárlója – számlán nevesített vevő.
 
A garancia érvényesítéséhez a megvásárolt termék használatának kézhezvételtől számított 5 napon belüli megkezdése szükséges.
 
A megvásárolt termékek hatásának végleges megítélése a 30 napig tartó folyamatos alkalmazást követő 15 napos hatás-kifejtési idő elteltével lehetséges, ezért ennek eltelése a garancia szerinti igényérvényesítés feltétele. A jogosult a fenti időtartam elteltét követő 7 napon belül élhet jogával.
 
A használat megfelelő módjának ellenőrzése céljából az igényérvényesítés során Használati Napló cégünk részére történő átadása szükséges, amelyből ellenőrizhető az alkalmazás gyakorisága és az alkalmanként használt mennyiség mértéke.
 
Az igényérvényesítés során a jogosult átadja a használt termék tárolására szolgáló tubust, tasakot, tégelyt vagy dobozt, amelyből a felhasználás megtörténte ellenőrizhetővé válik.
 
A garanciavállalás nem terjed ki a vásárolt termék bármely hatóanyaga által kiváltott allergiás reakciókra vagy egyéb mellékhatásokra.
 
Az igényérvényesítés feltétele 8 napnál nem régebbi urológus szakorvosi vélemény, amely igazolja, hogy a jogosult nem szenved krónikus vagy akut urológiai megbetegedésben, ezeket gyógyító kezelésben nem részesül. Az urológiai megbetegedések, illetve az azok kezelésére alkalmazott gyógyszerek és kezelések befolyásolhatják a táplálék-kiegészítők hatását, amelyért cégünk felelősséget nem tud vállalni.
 
A garancia időtartama csak a kifogásolt termék első alkalommal történő használatától számítható, az újbóli megvásárlást követő – garancia időn túli - tapasztalatok után garancia nem érvényesíthető.
 
Olyan termék után, amely után a vásárló már érvényesítette igényét, újabb igény nem érvényesíthető.
 
A garancia nem terjed ki a segédeszközökre.
 
A garanciavállalás szerinti fizetési kötelezettség mértéke
 
A garanciavállalás szerinti fizetési kötelezettség mértéke a kifogásolt termék vételára, de cikkszámonként, megrendelésenként és vásárlónként maximum 20.000 Ft. A fizetési kötelezettség meghatározása során az egyazon termékből a garancia időn belül vásárolt több darab vételára összeadódik.
 
A fizetési kötelezettség összegébe nem számít bele a termék megvásárlásakor fizetett szállítási költség.
 
Az igényérvényesítés módja:
  1. Az igényérvényesítés az erre a célra létrehozott NYILATKOZAT letöltésével, kitöltésével, aláírásával és cégünk részére elektronikus módon való megküldésével lehetséges. A nyilatkozathoz elektronikus formában csatolandó a fentebb említett Használati Napló és az urológiai szakorvosi vélemény. A Nyilatkozat minden mezőjének kitöltése szükséges az igényérvényesítéshez.
  2. A dokumentumok megfelelőségének ellenőrzését követően cégünk munkatársa telefonos egyeztetés eredményeként futárt küld az elektronikusan már megküldött dokumentumok eredeti, papír alapú példányaiért, és a használt termék tárolójáért. A szállítás költsége az igényérvényesítésre jogosultat terheli, melynek összege a cégünk által a futárszolgálattal kötött szerződés alapján 2.490 Ft. Más szállítási mód alkalmazására nincs lehetőség.
  3. A futár az egyeztetett napon átveszi az összekészített csomagot. A szállítás díját átadáskor a futár részére kell megfizetni.
  4. A dokumentumok megérkezését követően ellenőrizzük annak eredetiségét, majd intézkedünk az igény összegének megfelelő átutalás kezdeményezéséről.
 
A garanciával kapcsolatos egyéb kérdésekben a hatályos Ptk. szabályai irányadók.
 
Ptk.
 
6:431. § [Garanciaszerződés]
(1) A garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat a garantőr olyan kötelezettségvállalása, amely alapján a nyilatkozatban meghatározott feltételek esetén köteles a jogosultnak fizetést teljesíteni.
(2) A szerződést és a garanciavállaló nyilatkozatot írásba kell foglalni.
6:432. § [A járulékosság hiánya]
(1) A garantőr garanciavállaló nyilatkozat szerinti kötelezettsége független attól a kötelezettségtől, amelyért garanciát vállalt, a garantőr nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben.
(2) A garanciavállaló nyilatkozatban foglalt, a biztosított kötelezettségre történő, általános jellegű utalás nem érinti a garantőr kötelezettségének a biztosított kötelezettségtől való függetlenségét.
6:433. § [A lehívási jog személyhez kötöttsége]
A jogosult nem ruházhatja át a garancia érvényesítésének jogát a garantőr hozzájárulása nélkül, de jogosult azt a személyt megjelölni, akinek a garantőr a fizetést teljesíteni köteles.
6:434. § [Jogutódlás a jogosult személyében]
A garancia lehívásának joga átszáll a jogosult jogutódjára.
6:435. § [A garantőr teljesítése]
(1) A garantőr abban az esetben köteles fizetést teljesíteni a garancia alapján, ha a jogosult írásban, és a garanciavállaló nyilatkozatban meghatározott követelményeket pontosan betartva szólította fel a fizetésre.
(2) A garantőr köteles késedelem nélkül értesíteni a kötelezettet a fizetési felszólítás kézhezvételéről.
(3) A garantőr érvényesítheti mindazokat a kifogásokat, amelyek őt a jogosulttal szemben saját személyében megilletik.
(4) A garantőr késedelem nélkül köteles
  1. a) a jogosultnak teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről a kötelezettet értesíteni; vagy
  2. b) a teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról - annak indokát megjelölve - a kötelezettet és a jogosultat értesíteni.
6:436. § [Nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű fizetési felszólítás]
(1) Ha a garantőr rendelkezésére álló információk alapján a jogosult nyilvánvalóan visszaélésszerűen vagy rosszhiszeműen él a lehívás jogával, a garantőr nem köteles fizetést teljesíteni, és a már teljesített fizetést visszakövetelheti.
(2) A jogosult nyilvánvalóan visszaélésszerűen vagy rosszhiszeműen jár el különösen, ha
  1. a) a garantőrnek benyújtott okmányok bármelyike hamisított;
  2. b) a kötelezett teljesítette azt a kötelezettséget, amelyért a garantőr garanciát vállalt, vagy a jogosultat a lehívásban meghatározott összeg egyéb okból nem illeti meg;
  3. c) a jogosult szándékos magatartása akadályozta meg annak a kötelezettségnek a teljesítését, amelyért a garantőr garanciát vállalt; vagy
  4. d) bírósági határozat állapította meg annak a kötelezettségnek az érvénytelenségét, amelyért a garantőr garanciát vállalt, kivéve, ha a garancia erre az esetre is szólt.
6:437. § [A határozatlan időre vállalt garancia felmondása]
A garantőr a határozatlan időre vállalt garanciát három év elteltét követően legalább három hónapos felmondási idővel megszüntetheti.

 

 Kosár

Az Ön kosara üres.

 Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!A KORAI MAGÖMLÉSRŐL


Korai magömlésről (orvosilag: ejaculatio praecox) akkor beszélhetünk, ha a férfi közösülés során nem tudja megfelelően kontrollálni az ondó kilövelésének idejét, esetenként annyira nem tudja irányítani, hogy a kilövelés akaratlanul is bekövetkezik. Szubjektíve a korai magömlés témakörébe sorolják egyes szakemberek azt az esetet is, amikor a férfi a közösülés során nem képes addig késleltetni a sperma lüktető távozását, míg a partnere el nem jut az orgazmusig, hüvelyi ingerléssel.

A független Nemzetközi Szexuális Medicina Társaság hivatalos álláspontja szerint a korai magömlésben szenvedő férfiak magömlése mindig vagy majdnem mindig a hüvelybe történő behatolás előtti stimulálás során, vagy a behatolást követően 1-2 percen belül megtörténik.


A férfiak átlagos - megállás nélkül - kb. 3-6 perc közösülés után eljutnak a magömlésig, illetve annak előrejelzési szakaszáig. Ebben az előrejelzési szakaszban a férfi még képes magömlését késleltetni. Pl. szünetelteti a közösülő (orvosilag: frikciós) mozgásait.

 

Egyes kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyakori és gyors ejakuláció, valamint a gyenge minőségű ondó között összefüggés lehet, a sperma termelődéséhez és a spermiumok kifejlődéséhez szükséges idő rövidsége okán.

 

Az oldalunkon minden segítséget megkapsz, amivel hatékony lehetsz a korai magömlés ellen.

A leggyakoribb zavar

A korai magömlés előfordulás


Egy friss felmérés szerint több, mint minden ötödik férfi számol be rendszeres idő előtti magömlésről, ami nagyobb arány, mint a merevedési zavarban szenvedőké. A szexuális zavarral küzdők valódi aránya feltehetően ettől lényegesen magasabb, ugyanis sok férfi titkolja problémáit. Férfiatlannak tartják magukat emiatt, míg mások tudomást sem akarnak venni a szexuális problémáról. Ilyenkor minden rövidre zárt aktust visszatérő magyarázkodás követ, miszerint a partner iránt érzett kiolthatatlan vágy áll a gyorstüzelés hátterében, de az élmezőnyben van az állandó fáradtságra való hivatkozás is.

 

A probléma titokban tartása, illetve tudomásul nem vétele frusztrációt és az önértékelés, azon belül az önbecsülés csorbulását eredményezi rövid időn belül. A csökkent önbizalom tovább gyengíti a szexuális készséget, tovább rövidíti az intim együttlétek időtartamát. Egy idő után a folyamatos "kudarcok" miatt a férfi kerülni kezdi az intim helyzeteket. A fel nem vállalt gondok egy befelé húzó spirálba vezetnek, ahol a szexualitás inkább rémálom lesz, mint örömszerzés.

 

Nők körében végzett felmérés eredményei szerint az egészségügyi szempontokon jól működő párkapcsolatokat tehet tönkre a túl hamar bekövetkező magömlés figyelmen kívül hagyása. Az előítéletekkel szemben meglepő módon a nők empatikusan állnak a kérdéshez, és a valódi, tartós megoldás érdekében szívesen nyújtanak segítséget párjuknak. 
 

Sokkal férfiasabbnak tartják azokat a személyeket, akik felvállalják a problémát, és lépéseket tesznek annak megoldása érdekében, mint azokat, akik figyelmen kívül hagyják a kérdést, és inkább minden félresikerült együttlét utána előállnak valamilyen béna kifogással.

 Online ügyfélszolgálat

Kérdése van?

Kollégánkat eléri a Skypeon keresztül!

Skype hívás

A KORAI MAGÖMLÉS ELLENI KÉSZÍTMÉNYEKRŐL


ÚJ GENERÁCIÓS KÉSZÍTMÉNYEK a korai magömlés ellen

Napjainkban emberek millió alkalmazzák naponta a korai magömlés elleni készítményeket eredményesen. Az ő sikerük, a mi garanciánk! A tapasztalatok szerint a kifejezetten korai magömlés ellen használandó krémekspraykóvszerek
és síkosítók használatával érhetjük el a lagnagyobb sikereket. Ezek a magömlés késleltető készítmények azt nyújtják, amire a férfiak vágynak: megakadályozzák, hogy a sperma idő előtt és a férfi akarata ellenére kilöveljen, a magömlés túl korán következzen be. Az aktust követően több készítmény is segíti a magömlés utáni regenerációt. Hosszú éjszakák, majd gyors regeneráció. A tudományos fejlődés eredményeként ma már kizárólag olyan, új generációs, biztonsággal alkalmazható magömlés késleltető készítmények kerülnek forgalomba, melyek a férfi ejakuláció elnyújtása mellett a női orgazmus képesség megóvását is szem előtt tartják. Ezek a szerek nem befolyásolják a női nemi szervek stimulálhatóságát, és nem csökkentik a libidót. A termékek megbízható és igazi megoldást nyújtanak minden férfi számára a magömlés késleltetésére.


Ezek mellett további, a teljes párkapcsolati élethez szükséges készítményeket is találsz oldalunkon, például potencianövelő kapszulákpotencianövelő és erekció krémek, ízesített és forrósító síkosítókóvszerek, vágyfokozók
péniszgyűrűk, pénisznövelők, és sperma mennyiség fokozók


A termékek forgalomba hozatala egy rendkívül szigorú feltétel-rendszer alapján történik, rendkívül sokféle teszten és vizsgálaton kell hatásos eredményeket produkálni egy szernek az engedélyezéshez. Ezek a vizsgálatok garanatálják, hogy a csak biztonságos készítmények 
kerülhessenek forgalomba. 


Ezen az oldalon kizárólag bevizsgált, tesztelt, és nemzetközileg is méltán elismert, minőségi termékekkel szolgáljuk vásárlóinkat, ugyanis legfőbb célunk, hogy valód megoldást nyújtsunk problémáikra.


Készítményeinkkel a magömlés sikeresen késleltethető. A magömlés késleltető készítmények használata során a leírásnak megfelelő eljárás szükséges az eredemények eléréséhez.


Mi bízunk termékeink minőségében, ezért is vállalunk 100% visszavásárlási garanciát minden magömlés késleltető termékre. 

Áruházunkban hűségpont rendszer működik!

Vásárlásai után a termékeknél és a kosárban feltüntetett mennyiségű hűségpontot kap. Ezeket a pontokat később levásárolhatja.